<

Kontoret

Vårt kontor ble etablert i 1992 og har i dag 4 ansatte. Oppdragsmengden er allsidig og variert. Vi arbeider med alt fra møbeldesign, ulike typer bygg til reguleringsplaner, mulighetsstudier og arkitektkonkurranser.

Kontoret er premiert i flere arkitektkonkurranser, og har mottatt utmerkelser, blant annet Houens Fonds arkitekturpris (2000), NALs Arkitekturpris (2019) og Stavanger kommunes Byggeskikkpris (2011, 2018 og 2022). Vi har også hatt gleden av å sitte i ulike juryer.

Flere av våre prosjekter er blitt presentert i både norske og utenlandske fagtidsskrifter.

Hilde Haga, sivilarkitekt MNAL
(Eksamen NTH 1989)

Rune Grov, sivilarkitekt MNAL
(Eksamen NTH 1985)

Vigdis Åsnes, sivilarkitekt MNAL
(Eksamen NTNU 1997)

David Skogvold, sivilarkitekt MNAL
(NTNU 2008)